No videos found

1 Att strukturera svåra samtal - Åsa Landberg
När man träffar barn så behöver man veta vad man har för syfte med det själv för det första. Ibland kanske det bara handlar om att ha roligt ihop och lära känna varandra. Men många gånger finns det ju en tydlig agenda. Man ska utreda något. Man ska informera om något, man ska åtgärda nånting. Och det behöver man vara öppen med inför den man träffar. Åsa Landberg, leg psykolog, om hur man kan strukturera svåra samtal med barn.
2 Samtal med barn om svåra upplevelser - Åsa Landberg
Det finns ju väldigt många upplevelser som kan ge svåra följder för de barn som är med om dem. Det kan handla om våld eller sexuella övergrepp. Det kan handla om krigsupplevelser. Det kan också handla om olyckor och katastrofer på olika sätt. De barn som har störst symtombörda är det barn som har varit med om många olika saker. Hör Åsa Landberg. leg. psykolog om hur man generellt kan hantera samtal med barn som har varit med om svåra samtal med barn.
Fördelarna med kommunal skola
Det är kommunerna och inte staten som har bäst kunskap om elevernas och skolornas unika förutsättningar. I filmen visar SKL fördelarna med kommunal skola.
Säker digital kommunikation - Skippa faxen!
Projektledare Malin Domeij berättar om det gemensamma arbetet som initierats kring säker digital kommunikation i offentlig sektor.
E-arkiv på två minuter
En genomgång av varför e-arkiv är viktigt och hur det tillför nytta för verksamheten.
5 Samtal med barn om våld i nära relationer - Åsa Landberg
Våld i familjen drabbar barn väldigt hårt. Det handlar ju om att den platsen där de söker tröst och som ska vara trygg blir en farlig plats. Det påverkar ju ofta relationen till alla i familjen. Både den som är våldsam och de som blir utsatta. Det finns också mycket lojaliteter när det gäller familjen som kan göra det extra svårt att berätta. Att slå larm. Hör Åsa Landberg, leg. psykolog tala om hur man kan närma sig barn som upplever eller har upplevt våld i nära relationer.
Tillämpning av läraravtalet i kulturskola
Kommande webbsändningar: 25 september kl.09.00-10.30 Rapporterna kan laddas ner här: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-636-1.pdf http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-600-2.pdf Kontakt uppgifter: Agnes Gradstock: 08- 452 75 89, agnes.gradstock@skl.se, Jalle Lorensson, 0702 – 98 49 83, Jalle.lorensson@malmo.se Marie Wall Almquist, marie.wall.almquist@lararforbundet.se Linda Ahlford, 08-452 73 56, linda.ahlford@skl.se Maria Jacobsson, 08- 452 71 45, maria.jacobsson@skl.se
Stefan Blomberg om mobbning på jobbet
En föreläsning från SKLs Aktualitetsdag: Tema arbetsmiljö.