No videos found

1 Att strukturera svåra samtal - Åsa Landberg
När man träffar barn så behöver man veta vad man har för syfte med det själv för det första. Ibland kanske det bara handlar om att ha roligt ihop och lära känna varandra. Men många gånger finns det ju en tydlig agenda. Man ska utreda något. Man ska informera om något, man ska åtgärda nånting. Och det behöver man vara öppen med inför den man träffar. Åsa Landberg, leg psykolog, om hur man kan strukturera svåra samtal med barn.
2 Samtal med barn om svåra upplevelser - Åsa Landberg
Det finns ju väldigt många upplevelser som kan ge svåra följder för de barn som är med om dem. Det kan handla om våld eller sexuella övergrepp. Det kan handla om krigsupplevelser. Det kan också handla om olyckor och katastrofer på olika sätt. De barn som har störst symtombörda är det barn som har varit med om många olika saker. Hör Åsa Landberg. leg. psykolog om hur man generellt kan hantera samtal med barn som har varit med om svåra samtal med barn.
3 Samtal med barn om självmordstankar - Åsa Landberg
Man får inte gå in för tidigt och börja komma med råd eller andra alternativ eller så man behöver faktiskt lyssna klart och höra vad det handlar om. Det kan många gånger vara svåra förluster som ligger bakom självmordstankar. Våld. Övergrepp. Riktigt otäcka saker. Hör Åsa Landberg, leg psykolog om vad som är viktigt att tänka på i samtal med barn och unga som har självmordstankar.
4 Samtal med barn om självskadebeteende - Åsa Landberg
Många som skadar sig själva gör det i ensamhet och visar det inte för någon. Man behöver fråga för att få reda på det. Många skäms jättemycket vilket också spär på ångesten, det blir liksom som en ond cirkel. Man mår dåligt, man skadar sig själv så mår man ännu sämre och så fortsätter det här. Hör Åsa Landberg, leg psykolog om hur man kan tänka och agera i samtal med barn som uppvisar självskadebeteende.
7. Personal som arbetar med svåra samtal - Åsa Landberg
Mötet med människor påverkar, och gör det oavsett om det är på jobbet eller utanför. Att arbeta med svåra samtal med barn och unga ställer stora krav på personalen, och att man också uppmärksammar när det blir för mycket. Hör Åsa Landberg om vad som är viktigt för de som arbetar med svåra samtal.
Fördelarna med kommunal skola
Det är kommunerna och inte staten som har bäst kunskap om elevernas och skolornas unika förutsättningar. I filmen visar SKL fördelarna med kommunal skola.
5 Samtal med barn om våld i nära relationer - Åsa Landberg
Våld i familjen drabbar barn väldigt hårt. Det handlar ju om att den platsen där de söker tröst och som ska vara trygg blir en farlig plats. Det påverkar ju ofta relationen till alla i familjen. Både den som är våldsam och de som blir utsatta. Det finns också mycket lojaliteter när det gäller familjen som kan göra det extra svårt att berätta. Att slå larm. Hör Åsa Landberg, leg. psykolog tala om hur man kan närma sig barn som upplever eller har upplevt våld i nära relationer.
E-arkiv på två minuter
En genomgång av varför e-arkiv är viktigt och hur det tillför nytta för verksamheten.
6. Samtal med nyanlända barn - Åsa Landberg
Nyanlända kan förutom sina krigsupplevelser ha varit utsatta i nära relationer eller i familjen. Till det så kommer risk för att ha upplevt tortyr eller misshandel i samband med fängslanden. Flykten i sig innebär en stor risk för att åka ut för saker och ting där det både kan handla om att råka ut för faktiska olyckor som en båt som kapsejsar på havet eller en lastbil som krockar. Just kombinationen av möjliga trauman och svåra upplevelser gör samtal med nyanlända barn speciellt krävande. Hör Åsa Landberg, leg psykolog om vad man kan tänka på i dessa samtal.
Säker digital kommunikation - Skippa faxen!
Projektledare Malin Domeij berättar om det gemensamma arbetet som initierats kring säker digital kommunikation i offentlig sektor.
Molntjänster - lätt att göra rätt
Johanna Karlén, projektledare för digitalisering i skola, berättar om hur lätt det är att göra rätt!