5 Samtal med barn om våld i nära relationer - Åsa Landberg

Våld i familjen drabbar barn väldigt hårt. Det handlar ju om att den platsen där de söker tröst och som ska vara trygg blir en farlig plats. Det påverkar ju ofta relationen till alla i familjen. Både den som är våldsam och de som blir utsatta. Det finns också mycket lojaliteter när det gäller familjen som kan göra det extra svårt att berätta. Att slå larm. Hör Åsa Landberg, leg. psykolog tala om hur man kan närma sig barn som upplever eller har upplevt våld i nära relationer.

Tags
111
Download original Download mp4

No videos found

1 Att strukturera svåra samtal - Åsa Landberg
När man träffar barn så behöver man veta vad man har för syfte med det själv för det första. Ibland kanske det bara handlar om att ha roligt ihop och lära känna varandra. Men många gånger finns det ju en tydlig agenda. Man ska utreda något. Man ska informera om något, man ska åtgärda nånting. Och det behöver man vara öppen med inför den man träffar. Åsa Landberg, leg psykolog, om hur man kan strukturera svåra samtal med barn.
2 Samtal med barn om svåra upplevelser - Åsa Landberg
Det finns ju väldigt många upplevelser som kan ge svåra följder för de barn som är med om dem. Det kan handla om våld eller sexuella övergrepp. Det kan handla om krigsupplevelser. Det kan också handla om olyckor och katastrofer på olika sätt. De barn som har störst symtombörda är det barn som har varit med om många olika saker. Hör Åsa Landberg. leg. psykolog om hur man generellt kan hantera samtal med barn som har varit med om svåra samtal med barn.
4 Samtal med barn om självskadebeteende - Åsa Landberg
Många som skadar sig själva gör det i ensamhet och visar det inte för någon. Man behöver fråga för att få reda på det. Många skäms jättemycket vilket också spär på ångesten, det blir liksom som en ond cirkel. Man mår dåligt, man skadar sig själv så mår man ännu sämre och så fortsätter det här. Hör Åsa Landberg, leg psykolog om hur man kan tänka och agera i samtal med barn som uppvisar självskadebeteende.
7. Personal som arbetar med svåra samtal - Åsa Landberg
Mötet med människor påverkar, och gör det oavsett om det är på jobbet eller utanför. Att arbeta med svåra samtal med barn och unga ställer stora krav på personalen, och att man också uppmärksammar när det blir för mycket. Hör Åsa Landberg om vad som är viktigt för de som arbetar med svåra samtal.
5 Samtal med barn om våld i nära relationer - Åsa Landberg
Våld i familjen drabbar barn väldigt hårt. Det handlar ju om att den platsen där de söker tröst och som ska vara trygg blir en farlig plats. Det påverkar ju ofta relationen till alla i familjen. Både den som är våldsam och de som blir utsatta. Det finns också mycket lojaliteter när det gäller familjen som kan göra det extra svårt att berätta. Att slå larm. Hör Åsa Landberg, leg. psykolog tala om hur man kan närma sig barn som upplever eller har upplevt våld i nära relationer.
3 Samtal med barn om självmordstankar - Åsa Landberg
Man får inte gå in för tidigt och börja komma med råd eller andra alternativ eller så man behöver faktiskt lyssna klart och höra vad det handlar om. Det kan många gånger vara svåra förluster som ligger bakom självmordstankar. Våld. Övergrepp. Riktigt otäcka saker. Hör Åsa Landberg, leg psykolog om vad som är viktigt att tänka på i samtal med barn och unga som har självmordstankar.
6. Samtal med nyanlända barn - Åsa Landberg
Nyanlända kan förutom sina krigsupplevelser ha varit utsatta i nära relationer eller i familjen. Till det så kommer risk för att ha upplevt tortyr eller misshandel i samband med fängslanden. Flykten i sig innebär en stor risk för att åka ut för saker och ting där det både kan handla om att råka ut för faktiska olyckor som en båt som kapsejsar på havet eller en lastbil som krockar. Just kombinationen av möjliga trauman och svåra upplevelser gör samtal med nyanlända barn speciellt krävande. Hör Åsa Landberg, leg psykolog om vad man kan tänka på i dessa samtal.
Röster om manlighet - psykisk hälsa
Män förväntas vara starka, självständiga, högpresterande och behärskade enligt traditionella normer för maskulinitet. Sådana föreställningar påverkar hur pojkar och män hanterar sin psykiska hälsa, men också hur vänner, familj och vårdpersonal förväntar sig att män ska bete sig. Normer för maskulinitet kan utgöra ett hinder i det förebyggande och behandlande arbetet med psykisk ohälsa. 2020-04-07
Jämställdhetsanalys av företagsstöd
Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, visar hur regioner kan analysera sitt företagsstöd ur ett jämställdhetsperspektiv.
Jämställdhetsanalys i socialtjänsten
Birgitta Persdotter, universitetslektor i socialt arbete vid Karlstads universitet och vetenskaplig ledare FoU Välfärd Värmland, berättar hur kommuner kan göra jämställdhetsanalyser inom socialtjänstens verksamheter.
Skapa hållbarhet i arbetet med jämställdhetsintegrering
Karin Sjöberg Forssberg, fil.lic i arbetslivspedagogik och senior konsult, berättar om vad som behövs för att skapa hållbarhet i arbetet med jämställdhetsintegrering. Karin har stor erfarenhet av att stödja, utvärdera och forska om förändrings- och utvecklingsarbete inom offentlig verksamhet. 2020-10-29
Jämställd förskola i Kalmar
Utbildningsförvaltningen i Kalmar kommun har anställt fyra jämställdhetsutvecklare som stöttar rektorer och förskolecheferI i arbetet att skapa en jämställd skola och en jämställd förskola. Jämställd förskola Kalmar ingår i en serie filmer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om jämställdhetsintegrering.