Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Download original Download mp4
Most popular
Most recent

No videos found

E-arkiv på två minuter
En genomgång av varför e-arkiv är viktigt och hur det tillför nytta för verksamheten.
1 Att strukturera svåra samtal - Åsa Landberg
När man träffar barn så behöver man veta vad man har för syfte med det själv för det första. Ibland kanske det bara handlar om att ha roligt ihop och lära känna varandra. Men många gånger finns det ju en tydlig agenda. Man ska utreda något. Man ska informera om något, man ska åtgärda nånting. Och det behöver man vara öppen med inför den man träffar. Åsa Landberg, leg psykolog, om hur man kan strukturera svåra samtal med barn.
Molntjänster - lätt att göra rätt
Johanna Karlén, projektledare för digitalisering i skola, berättar om hur lätt det är att göra rätt!
Stefan Blomberg om mobbning på jobbet
En föreläsning från SKLs Aktualitetsdag: Tema arbetsmiljö.
2 Samtal med barn om svåra upplevelser - Åsa Landberg
Det finns ju väldigt många upplevelser som kan ge svåra följder för de barn som är med om dem. Det kan handla om våld eller sexuella övergrepp. Det kan handla om krigsupplevelser. Det kan också handla om olyckor och katastrofer på olika sätt. De barn som har störst symtombörda är det barn som har varit med om många olika saker. Hör Åsa Landberg. leg. psykolog om hur man generellt kan hantera samtal med barn som har varit med om svåra samtal med barn.
Om molntjänster för förvaltningschefen
Bo Kristoffersson, förvaltningschef i Lomma kommun berättar om tre saker att ha koll på om molntjänster.
Dela Digitalt - Introduktion
Tanken med Dela Digitalt är att vara en mötesplats för att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt.
5 Samtal med barn om våld i nära relationer - Åsa Landberg
Våld i familjen drabbar barn väldigt hårt. Det handlar ju om att den platsen där de söker tröst och som ska vara trygg blir en farlig plats. Det påverkar ju ofta relationen till alla i familjen. Både den som är våldsam och de som blir utsatta. Det finns också mycket lojaliteter när det gäller familjen som kan göra det extra svårt att berätta. Att slå larm. Hör Åsa Landberg, leg. psykolog tala om hur man kan närma sig barn som upplever eller har upplevt våld i nära relationer.