Most popular
Most recent

No videos found

1 Att strukturera svåra samtal - Åsa Landberg
När man träffar barn så behöver man veta vad man har för syfte med det själv för det första. Ibland kanske det bara handlar om att ha roligt ihop och lära känna varandra. Men många gånger finns det ju en tydlig agenda. Man ska utreda något. Man ska informera om något, man ska åtgärda nånting. Och det behöver man vara öppen med inför den man träffar. Åsa Landberg, leg psykolog, om hur man kan strukturera svåra samtal med barn.
2 Samtal med barn om svåra upplevelser - Åsa Landberg
Det finns ju väldigt många upplevelser som kan ge svåra följder för de barn som är med om dem. Det kan handla om våld eller sexuella övergrepp. Det kan handla om krigsupplevelser. Det kan också handla om olyckor och katastrofer på olika sätt. De barn som har störst symtombörda är det barn som har varit med om många olika saker. Hör Åsa Landberg. leg. psykolog om hur man generellt kan hantera samtal med barn som har varit med om svåra samtal med barn.
E-arkiv på två minuter
En genomgång av varför e-arkiv är viktigt och hur det tillför nytta för verksamheten.
Dela Digitalt - Introduktion
Tanken med Dela Digitalt är att vara en mötesplats för att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt.
3 Samtal med barn om självmordstankar - Åsa Landberg
Man får inte gå in för tidigt och börja komma med råd eller andra alternativ eller så man behöver faktiskt lyssna klart och höra vad det handlar om. Det kan många gånger vara svåra förluster som ligger bakom självmordstankar. Våld. Övergrepp. Riktigt otäcka saker. Hör Åsa Landberg, leg psykolog om vad som är viktigt att tänka på i samtal med barn och unga som har självmordstankar.
7. Personal som arbetar med svåra samtal - Åsa Landberg
Mötet med människor påverkar, och gör det oavsett om det är på jobbet eller utanför. Att arbeta med svåra samtal med barn och unga ställer stora krav på personalen, och att man också uppmärksammar när det blir för mycket. Hör Åsa Landberg om vad som är viktigt för de som arbetar med svåra samtal.
Fördelarna med kommunal skola
Det är kommunerna och inte staten som har bäst kunskap om elevernas och skolornas unika förutsättningar. I filmen visar SKL fördelarna med kommunal skola.
Säker digital kommunikation - Skippa faxen!
Projektledare Malin Domeij berättar om det gemensamma arbetet som initierats kring säker digital kommunikation i offentlig sektor.
Karin Tengdelius om fullmäktiges program för uppföljning, SKL
Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program för verksamheter som överlåtits till privata utförare, säkra behovet av allmänhetens insyn. Det är särskilt de verksamheter som kommer medborgarna tillgodo som programmet ska beakta.
Tillämpning av läraravtalet i kulturskola
Kommande webbsändningar: 25 september kl.09.00-10.30 Rapporterna kan laddas ner här: http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-636-1.pdf http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-600-2.pdf Kontakt uppgifter: Agnes Gradstock: 08- 452 75 89, agnes.gradstock@skl.se, Jalle Lorensson, 0702 – 98 49 83, Jalle.lorensson@malmo.se Marie Wall Almquist, marie.wall.almquist@lararforbundet.se Linda Ahlford, 08-452 73 56, linda.ahlford@skl.se Maria Jacobsson, 08- 452 71 45, maria.jacobsson@skl.se