Most popular
Most recent

No videos found

1 Att strukturera svåra samtal - Åsa Landberg

När man träffar barn så behöver man veta vad man har för syfte med det själv för det första. Ibland kanske det bara handlar om att ha roligt ihop och lära känna varandra. Men många gånger finns det ju en tydlig agenda. Man ska utreda något. Man ska informera om något, man ska åtgärda nånting. Och det behöver man vara öppen med inför den man träffar. Åsa Landberg, leg psykolog, om hur man kan strukturera svåra samtal med barn.

När det behövs samordning

2 Samtal med barn om svåra upplevelser - Åsa Landberg

Det finns ju väldigt många upplevelser som kan ge svåra följder för de barn som är med om dem. Det kan handla om våld eller sexuella övergrepp. Det kan handla om krigsupplevelser. Det kan också handla om olyckor och katastrofer på olika sätt. De barn som har störst symtombörda är det barn som har varit med om många olika saker. Hör Åsa Landberg. leg. psykolog om hur man generellt kan hantera samtal med barn som har varit med om svåra samtal med barn.

E-arkiv på två minuter

En genomgång av varför e-arkiv är viktigt och hur det tillför nytta för verksamheten.

Vinsten med samverkan

Introduktion och information om arbetsgivarrollen och ansvaret för arbetsmiljön

5 Samtal med barn om våld i nära relationer - Åsa Landberg

Våld i familjen drabbar barn väldigt hårt. Det handlar ju om att den platsen där de söker tröst och som ska vara trygg blir en farlig plats. Det påverkar ju ofta relationen till alla i familjen. Både den som är våldsam och de som blir utsatta. Det finns också mycket lojaliteter när det gäller familjen som kan göra det extra svårt att berätta. Att slå larm. Hör Åsa Landberg, leg. psykolog tala om hur man kan närma sig barn som upplever eller har upplevt våld i nära relationer.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dela Digitalt

Tanken med Dela Digitalt är att vara en mötesplats för att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt.

Fördelarna med kommunal skola

Det är kommunerna och inte staten som har bäst kunskap om elevernas och skolornas unika förutsättningar. I filmen visar SKL fördelarna med kommunal skola.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Strukturen för samverkan

3 Samtal med barn om självmordstankar - Åsa Landberg

Man får inte gå in för tidigt och börja komma med råd eller andra alternativ eller så man behöver faktiskt lyssna klart och höra vad det handlar om. Det kan många gånger vara svåra förluster som ligger bakom självmordstankar. Våld. Övergrepp. Riktigt otäcka saker. Hör Åsa Landberg, leg psykolog om vad som är viktigt att tänka på i samtal med barn och unga som har självmordstankar.

4 Samtal med barn om självskadebeteende - Åsa Landberg

Många som skadar sig själva gör det i ensamhet och visar det inte för någon. Man behöver fråga för att få reda på det. Många skäms jättemycket vilket också spär på ångesten, det blir liksom som en ond cirkel. Man mår dåligt, man skadar sig själv så mår man ännu sämre och så fortsätter det här. Hör Åsa Landberg, leg psykolog om hur man kan tänka och agera i samtal med barn som uppvisar självskadebeteende.

Arbetsmiljörätten

Aktörerna i arbetsmiljöarbetet

Klara Palmberg Broryd: Förändring i ett komplext system

Arbetsmiljöarbete

More