Most popular
Most recent

Search results: Tyra Warfvinge

No videos found

Primärvårdsnytt: Nya arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

Charlotta Skålén SKL berättar kort om hur det går med nya arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

Primärvårdsnytt: Harald Grönqvist – Nära vård. Utredningens delbetänkande - Vad tycker SKL?

Primärvårdsnytt - Mårten Skogman, Flippen i primärvården lärdomar och utvecklingsförslag?

Primärvårdsnytt - Maj Rom om den kommande lagen om samverkan vid utskrivning

Primärvårdsnytt - Emma Spak samordning för Nära vård (Hur går diskussionerna?)

More