Most popular
Most recent

Search results: mål och riktlinjer

No videos found

Program för uppföljning av privata utförare, Södertälje kommun

Roger Svanborg, kommunstrateg i Södertälje kommun berättar hur fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare togs fram i kommunen. Diskuterar om fullmäktiges roll i processen att ta fram programmet. Roger betonar betydelsen av att programmet hänger ihop med annan styrning i kommunen. Södertälje kommun planerar nu för första uppföljningen.

Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare i förvaltningarna, Uppsala

Nina Anudsson, utredare i Landstinget i Uppsala, berättar om erfarenheterna från att implementera fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare i förvaltningarna.

Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare, Landstinget i Värmland

Lars Gohde, enhetschef, berättar om fullmäktiges roll och erfarenheter från första uppföljningen. Han berättar också hur fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare togs fram i landstinget.

Karin Tengdelius om fullmäktiges program för uppföljning, SKL

Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program för verksamheter som överlåtits till privata utförare, säkra behovet av allmänhetens insyn. Det är särskilt de verksamheter som kommer medborgarna tillgodo som programmet ska beakta.

Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare, Huddinge kommun

Björn Rosborg, utredare, Huddinge kommun beskriver hur fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare togs fram i Huddinge kommun. Tillsätt gärna en arbetsgrupp med mandat att ta fram programmet. Nödvändigt med en arbetsgrupp bestående av olika yrkesgrupper och från olika förvaltningar. Björn beskriver också hur uppföljningen är planerad att ske.
More