Most popular
Most recent

Search results: uppföljningfullmäktige

No videos found

Karin Tengdelius om fullmäktiges program för uppföljning, SKL
Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program för verksamheter som överlåtits till privata utförare, säkra behovet av allmänhetens insyn. Det är särskilt de verksamheter som kommer medborgarna tillgodo som programmet ska beakta.